Lean Wood Supply Scandinavia AB

Varför tar vi oss inte alltid tid att göra rätt från början men nästan alltid tid att göra om?

Vår affärsidé

LWS skall utveckla, sälja eller licensiera långsiktigt hållbara värderings-, avverknings- och drivningsmetoder, logistiklösningar och tjänster till skogsnäringen i Norden och Balticum, som säkerställer ett högsta möjliga värdeutbyte ur skogsråvaran.   

Lennart Olving

Utbildad civilingenjör med en bakgrund i tillverknings- och supplyorganisationer i en mängd olika verksamheter och regioner. Med sin stora erfarenhet som ledare och sin analytiska förmåga har han oftast verkat i företagsmiljöer som behövt förändring. Han har i olika roller levererat resultat i både medelstora regionala företag såväl som i stora internationella bolag med miljarder i omsättning. 

Mats Brindbergs 

Skogsmästare och civilekonom med lång erfarenhet från nationella och internationella skogsindustribolag inom såväl skogsförvaltning som virkesanskaffning. De senaste tolv åren innan han gick vidare med egen verksamhet var han VD för VSV Frakt AB, ett skogligt logistikföretag som ägs av entreprenörer och åkare.   

Maria Drott 

Skogsägare som tillsammans med sin syster bedriver skogsbruk på den gemensamt ägda skogsfastigheten och som därigenom är väl införstådd med de problem och utmaningar som den enskilda mindre skogsägaren möter.

Utbildad affärsinriktad projektledare som har varit verksam i uppstartsprojekt i olika branscher.

Vår vision

En långsiktigt hållbar process för råvaran, människorna, maskinerna & miljön. 

Mission

Säkerställa att alla processteg kvalitetssäkras för att garantera värdeförädling i det enskilda steget såväl som för de efterföljande processtegen.