Lean Wood Supply Scandinavia AB

Varför tar vi oss inte alltid tid att göra rätt från början men nästan alltid tid att göra om?

Våra tjänster  

Vi erbjuder en stor mängd tjänster med garanterat mätbara resultat och en positiv effekt på era affärer!   

Processeffektivisering

Processkartläggning och effektiviseringsförslag baserat på Lean. Målet är att eliminera alla steg som inte adderar värde. Vi utför analyser av de processer som ni önskar.

Utförande av avverkning och transportentreprenad baserat på följande

  • Genomförande av leananalys
  • Införande av standardiserade och kvalitetssäkrade rutiner
  • Införande av entreprenadtjänster baserade på ständig förbättring

Utvärdering av vilka konsekvenser ett införande av enhetslast innebär i Er organisation

Vår patenterade lastbärare

Kontakta oss gärna för mer information!